Makro Gündem HABERLERİ

Makro Tahminler

23 Ekim 2017, 08.00, Nihan Ziya Erdem, Melis Öztürk

Güçlü büyüme ile enflasyonda düşüş eğilimi sınırlı kalabilir

Türkiye ekonomisi, yılbaşında yaşanan finansal piyasalardaki dalgalanma sonrasında 2017 yılında beklentilerden çok daha hızlı toparlandı. Bu toparlanmada etkili faktörler şöyle;

1) Küresel gelişmelerin katkısıyla gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının canlı kalması

2) 2017 genelinde güvenliğe yönelik endişelerin azalması

3) Hükümetin Kredi Garanti Fonu’nu (KGF) devreye sokarak finansman koşullarını gevşetmesi, istihdam ve büyümeye yönelik teşvikleri artırması

4) AB’deki toparlanma ve turizm sektörünün canlanması ile dış talep katkısının artması

5) TCMB’nin yılbaşında para politikasını sıkılaştırarak TL’deki oynaklığı azaltması

Bu gelişmeler sonucunda yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisi %5.1 ile ılımlı büyüdü. 3. çeyreğe ilişkin göstergeler ise baz etkisinin de katkısıyla %8 civarında ekonomik büyümeye işaret ediyor. Bu durumda %5.0 olan 2016 yılı büyüme beklentimiz üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Yılın son çeyreğinde ekonomi büyüme eğiliminde yavaşlama beklesek de ilk 3 çeyrek verileri nedeniyle yıllık büyüme tahminimizi %6.0’ya revize ediyoruz.

2017 yılının ilk yarısında büyümenin hem iç hem de dış talep kaynaklı gerçekleşmesi olumlu bir gelişme oldu. Ayrıca yatırım harcamalarının hız kazanması, uzun vadeli büyüme beklentileri açısından iyi bir gelişme oldu. Ancak bu harcamaların tamamen inşaat kaynaklı olması bu yatırım eğiliminin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri yaratıyor. Hükümetin Orta Vadeli Program’da büyümeyi ve istihdamı yüksek tutmayı hedefleyen politikalarını dikkate alarak küresel koşulların da uygun olması durumunda  Türkiye ekonomisinin 2018 yılında %4.5 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. 2017 yılında güçlü ihracat ile büyümeye katkı sağlayan dış talebin 2018 yılında zayıflamasını; büyümenin tüketim ve yatırım harcamalarındaki artış kaynaklı olmasını bekliyoruz.

2017 yılında büyüme eğiliminde olduğu gibi enflasyon da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Son aylarda enflasyon görünümündeki kötüleşme nedeniyle 2017 yılsonu için %9 olan enflasyon tahminimizi %10’a yükseltiyoruz. 2018 yılında ise olumlu baz etkilerinin yılın ilk aylarında devreye girmesiyle enflasyonun yıl genelinde tek haneli (ortalama %8.4) seyretmesini ve yılsonunda %7.8 seviyesine düşmesini bekliyoruz. 

Yıl genelinde enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin arkasında etkili olan faktörler:

1) 2017 yılında TL’nin kur sepeti karşısında 2016 sonuna göre %10 değer kaybetmesi

2) Enflasyonist beklentilerde yükselme eğiliminin devam etmesi

3) Güçlü talebin fiyat baskılarını artırması

4) Gıda fiyatlarındaki artışın yüksek kalması 

Bu gelişmeler yıl genelinde TCMB’nin de sıkı para politikasını devam ettirmesine neden oldu. TCMB’nın bu politikası ve  gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının hızlanması ile TL üzerindeki değer kaybı baskısı hafifledi. Enflasyon görünümünün bozulması nedeniyle yılsonuna kadar TCMB’nin para politikasında bir değişime gitmesini beklemiyoruz. Ancak 2018 yılında enflasyonda düşüş beklentimizi ve hükümetin güçlü büyüme hedefini dikkate alarak ortalama fonlama maliyetinin kademli olarak likidite yönetimi ile düşürülebileceğini öngörüyoruz.             

2017 yılı ilk yarısında ihracat ile ithalat nominal bazda birbirine paralel artış gösterse de reel bazda ihracat artışı, AB’deki toparlanmaya bağlı olarak ithalatın üzerinde kaldı. Ancak turizm gelirlerindeki toparlanmaya rağmen enerji ithalatının artması, güçlü iç talep ve altın ithalatı etkileriyle 2017 yılında cari işlemler açığı genişledi. Yılın son çeyreğinde ithalat artışının güçlü kalması durumunda 2017 yılında cari işlemler açığı 38.2 milyar USD olan tahminimiz üzerinde kalabilir. 2018 yılında petrol fiyatlarının varil başına 56.7 USD olacağı varsayımı ile cari işlemler açığı beklentimiz 44.3 milyar USD (GSYH’ın %4.8’i).

2017 yılında ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde canlanmasında kamu maliyesindeki gevşeme etkili oldu. Faiz dışı harcamalardaki hızlı artış nedeniyle merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH oranının OVP’ye paralel 2016 yılındaki %1.1’den %2.0’ye çıkmasını bekliyoruz. Faiz dışı açık/GSYH oranını ise %0.1 tahmin ediyoruz. Bütçe açığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle Hazine iç borç çevirme oranı Ocak-Eylül döneminde %127’ye yükseldi. Bu etkilerle AB tanımlı kamu borç/GSYH oranının 2017 yılı sonunda %29’a sınırlı yükselmesini bekliyoruz. OVP’ye göre kamu harcamalarında bir daralma öngörülmemesi nedeniyle bütçe açığının 2018 yılında GSYH’a oran olarak aynı seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Bu da kamu borç stokunun sınırlı olarak artmaya devam etmesine neden olabilir.

İlgili Semboller

XU100 ----
-
-
-

Haber Etiketleri

SANG

SANDEKS GEN LTD - CHINA

79.9340
79.9246
79.9346
HEMEN AL

Hisse Senedi Nedir?

Anonim ortaklilar tarafindan çıkarılan ve anonim ortakligin sermayesine belirli bir katilma payini temsil eden kıymetli evraklardır.

  • Getirisi yüksek olabilir.
  • Hem kısa hem uzun vadeli yatırıma uygundur.
  • Riskli bir yatırım aracıdır.
  • Lorem ipsum doler sit amet.

PAYLAŞIM ARAÇLARI