Makro Gündem HABERLERİ

Orta Vadeli Program

27 Temmuz 2017, 08.00, Nihan Ziya Erdem, Melis Öztürk

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yenilenen Orta Vadeli Program’ı (OVP) ve bu kapsamda yapılacak reformları açıkladı. Ayrıca Maliye Bakanı Ağbal bütçe dengelerini bozmamak amacıyla vergi gelirlerini artırıcı tedbirleri de açıkladı. Kamu mali performansında bozulmayı durdurarak ekonomide büyümenin yüksek tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda da vergi gelir artışı sağlayacak tedbirler açıklandı. Enflasyondaki düşüşte ise para politikasının sıkı tutulacağı bir yaklaşım korunmuş. 2018 yılında enflasyondaki düşüş sürecine tüketim tarafından destek sınırlı kalacak gibi görünüyor. Diğer taraftan 2018 yılında tütün grubu genelinde vergi artışı açıklanmadı. Tütün grubunda genel bir  vergi artışı olmaması, grubun enflasyondaki yüksek ağırlığı nedeniyle olumlu.

 • Gelecek 3 yılda enflasyon, işsizlik oranı, cari işlemler açığı/GSYH ve bütçe açığı/GSYH oranının kademeli azalacağı tahmin edilirken; büyüme oranının %5.5 ile 2017 yılına paralel gerçekleşmesi öngörülüyor.
 • Enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikası sıkı duruşu korunacak.
 • Şimşek hedeflere ulaşılması için yapılması planlanan reformları (istihdam kalitesinin artırılması, bireysel emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi, alacak sigortası, OSB’lerde dönüşüm merkezi kurulması, denetim mekanizmasının etkinleştirilmesi, kamu harcamalarının etkinleştirilmesi, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi, gıda enflasyonunu düşürmek amaçlı tedbirler, reel sektörün kur riskine yönelik makro ihtiyati tedbirler gibi) özetledi.

2018 yılında bütçeden büyümeye ve istihdama verilen katkı devam ederken; jeopolitik risklerdeki artışın bütçeye etkilerini azaltmak amacıyla vergi gelirlerini kalıcı olarak artırıcı adımlar atılıyor. Bu adımların bir kısmı bugün Meclis’e gönderilmesi hedeflenen Torba Kanun’da yer alıyor. Bu tedbirlerin bütçeye katkısı GSYH’ya oran olarak %0.8-0.9 olarak açıklandı. Elde edilen gelirlerin 8 milyar TL’si savunma sanayine aktarılacak.

 • 2018’de finans sektöründe kurumlar vergisi %20’den %22’ye çıkarılıyor.
 • 2018’de binek otodan alınan motorlu taşıtlar vergisi sistemi değiştiriliyor, vergisi %40 artırılıyor.
 • 2018’de gelir vergisi tarifesindeki değişiklikle üçüncü dilimde gelirler için %27 olan oran %30'a çıkarılıyor.
 • Şans oyunları kazancından alınan vergi artırılıyor.
 • Bazı kamu kurumlarının nakit fazlası  merkezi bütçeye aktarılacak.    
 • Kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri alınacak.

OVP tahminlerine göre;

 • Hükümetin 2017 yılı büyüme tahmini %5.5. Bizim 2017 büyüme oranı için resmi tahminimiz %5.0 olsa da büyüme üzerinde yukarı yönlü riskler olduğunu düşünüyoruz. 2018-2020 yıllı için OVP’de belirlenen büyüme oranı %5.5. 2018 yılı büyüme beklentimiz %4.5.
 • OVP’ye göre 2017 yılsonunda enflasyonun %9.5 olması bekleniyor. Temmuz ayında %9.0 olarak belirlediğimiz yılsonu enflasyon tahminimizin üzerindeki yukarı yönlü riskler son aylarda arttı. Ağustos ve Eylül enflasyon verileri enflasyon görünümünde belirgin bir bozulmaya işaret etti. OVP’ye göre kademeli bir düşüşle enflasyonun 2018’de %7’ye, 2020’de %5’e düşmesi bekleniyor. Hükümetin 2017 ve 2018 yılı enflasyon beklentileri, TCMB’nin son enflasyon raporunda belirlediği sırasıyla %8.7 ve %6.4’lük tahminlerin üzerinde açıklandı. Son enflasyon verileri TCMB’nin de enflasyona ilişkin beklentilerinin yukarı yönde revize etmesine neden olmuş olabilir. 2017 yılında enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle kötüleşen enflasyon beklentilerinin önümüzdeki dönemde orta vadeli hedefe ulaşılmasında önemli bir risk yarattığını düşünüyoruz. 
 • OVP’ye göre cari işlemler açığı/GSYH oranının altın ve enerji etkisiyle 2017 yılında %4.6’ya yükselecek, sonrasında kademeli olarak 2020’de %3.9’a düşecek.     
 • 2016 yılında merkezi bütçe açığı/GSYH %1.1, faiz dışı fazla/GSYH %0.8 seviyesinde gerçekleşti. Haziran itibariyle sosyal güvenlik prim ödemesindeki öteleme etkisi dışarda bırakılarak değerlendirildiğinde oranlar sırasıyla %1.7 ve %0.2 oldu.  2017 yılında ekonomiye verilen desteklerle bütçe performansı kötüleşti. Ancak büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle bütçe performansındaki olumsuzluk beklenenin altında kalıyor. OVP’ye göre bütçe açığı/GSYH oranı 2017 yılında %2.0, 2018 yılında %1.9 öngörülüyor.  2020 yılına kadar kademli düşüşle oranın %1.6’ya düşmesi bekleniyor.

Merkezi bütçeye ilişkin çıkan özet bilgiye göre;

 • 2017 yılında faiz dışı fazla verilmeyecek. Faiz dışı açık/GSYH tahmini %0.1.
 • 2018 yılında faiz dışı gider artışı %12 ile 2017’deki %15’in altında kalsa da yüksek kalmaya devam edecek. Açıklanan gelir artırıcı tedbirlerle gelir artışı 2017’deki %10’dan 2018’de %14’e çıkacak. Vergi gelir artışı da %13’ten %15’e yükseliyor.

İlgili Semboller

XU100 ----
-
-
-

Haber Etiketleri

SANG

SANDEKS GEN LTD - CHINA

79.9340
79.9246
79.9346
HEMEN AL

Hisse Senedi Nedir?

Anonim ortaklilar tarafindan çıkarılan ve anonim ortakligin sermayesine belirli bir katilma payini temsil eden kıymetli evraklardır.

 • Getirisi yüksek olabilir.
 • Hem kısa hem uzun vadeli yatırıma uygundur.
 • Riskli bir yatırım aracıdır.
 • Lorem ipsum doler sit amet.

PAYLAŞIM ARAÇLARI