Makro Gündem HABERLERİ

OVP detayları resmi gazetede yayımlandı.

07 Ekim 2016, 15.27, Nihan Ziya Erdem, Emir Talu

Makro tahminlere göre; 2017’de büyüme hızlanacak, enflasyon düşecek, cari açık neredeyse aynı kalacak.

 • 2017’de büyümenin 2016 yılına göre 1.2 puan artarak %4.4’e yükselmesi bekleniyor. Yatırım ve dış talep tarafında katkının artacağı; tüketim tarafında ise özellikle kamu tarafında ivme kaybının olması bekleniyor.
 • Tüketimde kamu yavaşlayacak. 2011-2015 döneminde ortalama %6 artan 2016 yılında da %12 artması öngörülen kamu tüketim harcamalarının 2017 yılında sadece %0.4 artması bekleniyor. Kamunun ekonomiye desteğinin artacağı 2017 yılı için bu artış oldukça sınırlı gözüküyor. Özel sektör tüketim harcama artışının sınırlı yavaşlaması öngörülüyor (%5’ten %4.3’e)
 • Özel sektör yatırım artış beklentisi iddialı. 2011 sonrasında neredeyse artış göstermeyen özel sektör yatırımlarının 2017 yılında %4 büyümesi bekleniyor. Sonraki yıllarda da güçlü yatırım artışı devam edecek. Kamu tarafında ise daha önce sinyali verildiği gibi %9 ile 2016 yılına göre hızlanma olacak.
 • Turizm gelirleri artış beklentisiyle dış talepten sınırlı katkı bekleniyor. 2017 yılında turizm gelirlerinin 2016 yılına göre yaklaşık 5 milyar dolar artarak 23.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Böylece petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel (Varil başına 43 dolardan 51 dolara) dış ticaret açığı genişlese de turizm desteği büyümeye katkı sağlayacak. 2016 yılında büyümeyi yaklaşık 1 puan açığı çeken dış talebin 2017 yılında 0.2 katkı sağlaması bekleniyor. Bu dinamiklerle cari işlemler açığında da bir genişleme öngörülmüyor. (Cari işlemler açığı/GSYH 2016:%4.3 2017:%4.2)
 • İvme kaybeden büyümeye paralel işsizlik oranı beklentisi yukarı yönde güncellendi. Önceki OVP’de 2017 için %9.9 olması öngörülen işsizlik oranı yeni OVP’de %10.2’ye revize edildi.  
 • 2016 yılsonu enflasyon beklentisi %7.5 ile Merkez Bankası’nın tahminine paralel. Ancak 2017’de enflasyon beklentisi %6.5 ile MB’nin %6 olan beklentisinin üzerinde.
 • 2017 ortalama kur beklentisi 3.18. Dolar bazında GSYH verilerinden yola çıkarak hesapladığımız dolar beklentisi 2016 için ortalama 2.96, 2017 için 3.18. 2017 yılında TL’de enflasyon tahminine yakın %7 oranında nominal değer kaybı öngörülmüş.    

Bütçe performansında bozulma 2017’de de devam edecek..

 • 2015 yılında %1.2 olan merkez yönetim bütçe açığı/GSYH oranının 2016’da %1.6’ya genişlemesi bekleniyor. 2017’de bütçe performansındaki bozulma devam ederek oran %1.9’a çıkacak. Oran %3 olan Maastricht kriterlerinin altında olsa da kamu mali performansının bozuluyor olması olumsuz. Faiz dışı fazla/GSYH oranı da 2015’teki %1.5’ten 2016’da %0.8’e, 2017’de ise %0.4’e kadar düşecek.   
 • 2015 yılında dengede olan kamu kesimi, 2016 ile birlikte tekrar açık vermeye başlıyor. Açığın GSYH’ya oran olarak 2016’da %1.7, 2017’de %1.5 olacağı öngörülüyor. 2016’da dengedeki bozulma sadece merkezi hükümet kaynaklı değil. Mahalli idareler, bütçe dışı fonlar, işsizlik sigortası fonu, sosyal güvenlik kuruluşları bütçe performanslarında da bozulma olması olumsuz.   
 • 2017 yılında merkezi yönetim harcamaları yıllık %11 artarken gelirlerin yıllık %9 artması bekleniyor. Özellikle 2017 yılında beklenen %14’lük vergi gelir artışı ile vergi gelirlerinin GSYH’ya oranının %20.9’dan %21.3’e çıkması bekleniyor. Vergi gelirleri tarafındaki yüksek beklenti önceki yıllarda olduğu gibi yılbaşında gündeme gelebilecek vergi artışlarına sinyal niteliğinde. Ancak bütçe detayları açıklandığında bu konuda daha aydınlatıcı olacaktır. 2017’de özellikle özelleştirme gelir beklentisi çok yüksek. 2016 yılında 11 milyar TL olacağı öngörülen özelleştirme gelirlerinin 2017’de 17.8 milyar TL’ye çıkması öngörülüyor.  
 • Bütçe disiplininin korunması açısından 2016 yılında %17 ile yüksek artması öngörülen faiz hariç harcamaların 2017 yılında %11 artacağı öngörülüyor. Böylece 2016 yılında GSYH’’ya oran olarak %24.7’ye çıkan faiz dışı harcamalar 2017 yılında %24.4’e düşecek.
 • 2016 yılında ilan edilen teşvik, vergi indirimleri vs. gibi desteklerin hayata geçirilmesi ile bütçe performansındaki bozulma 2017’de daha da belirginleşecek. Özellikle son iki senede faiz dışı harcamaların vergi gelirlerinde daha hızlı artması dolayısıyla bütçede yapısal bir kötüleşme olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu kötüleşmeye rağmen bütçe dengesi hala uluşlararaı standartlara göre oldukça düşük.    
 • Bütçe performansındaki kötüleşmeye rağmen diğer borç dinamikleri (faiz, büyüme vs) ile kamu borç stoku düşmeye devam edecek. Ancak düşüş hızı önceki OVP’ye göre daha yavaş.  AB tanımlı kamu borç stoku/GSYH’nın 2017’de %32,  2018’de ise %31’ düşmesi ve bu seviyede dengelenmesi öngörülüyor.

İlgili Semboller

----
-
-
-

Haber Etiketleri

SANG

SANDEKS GEN LTD - CHINA

79.9340
79.9246
79.9346
HEMEN AL

Hisse Senedi Nedir?

Anonim ortaklilar tarafindan çıkarılan ve anonim ortakligin sermayesine belirli bir katilma payini temsil eden kıymetli evraklardır.

 • Getirisi yüksek olabilir.
 • Hem kısa hem uzun vadeli yatırıma uygundur.
 • Riskli bir yatırım aracıdır.
 • Lorem ipsum doler sit amet.

PAYLAŞIM ARAÇLARI