Finansal Terimler

Altın Standardı

Altın standardı uygulamasında merkez bankasınca yaratılan yerel para cinsinden likiditenin her zaman belirli bir standartta altın karşılığı olması gerekmekteydi. Merkez bankası sabit bir yerel parayı altına dönüştürmeyi taahhüt etmekteydi.

Altın standardı 19. yy.'ın dördüncü çeyreği ile 1. Dünya Savaşı'na kadar kullanılmıştır. Savaşla birlikte ve savaştan sonra ülkeler altın standardını terk etmişler veya terk etmeye zorlanarak para birimlerini birbirlerine karşı devalüe etmeye çalışmışlardır. 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden 1973'e kadar uygulanan Bretton Woods sistemini de altın standardı uygulamasına örnek gösterebiliriz.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.