Yatırım Araçları

Amerikan Doları

Para birimi dolar olan diğer ülkelere örnek olarak Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Hong Kong, Belize verilebilir.

Latin Amerika ülkelerinden Ekvator resmi para birimi olarak ABD Doları kullanmaktadır.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.