Finansal Terimler

Asya Kaplanları

Bu ülkeler 1980'li yıllarda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından diğer gelişmekte olan ülkelere model olarak da gösterilmiştir.

Asya Kaplanları olarak yukarıda hızlı ekonomik büyüme gösteren ülkelerden Hong Kong ve Singapur birer bölgesel finansal merkezler olarak gelişme gösterirken, G. Kore ve Tayvan da özellikle elektronik alanında hızlıca büyümüşlerdir.

1997-98 yaşanan Asya krizinde bu ülkelerden G. Kore oldukça kötü etkilenmiştir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.