Finansal Terimler

Avrupa Birliği

Hali hazırda 28 Avrupa ülkesinin oluşturmuş olduğu siyasi ve ekonomik bir birliktir.

AB’nin orijini 2. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra 1951 yılında B. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’dur.

Bu topluluk daha sonra üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyonu sağlamak ve gümrük birliğini oluşturmak amacıyla 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) oluşturdular. AET daha sonra tek pazar ve üye ülke vatandaşlarının serbest dolaşımına dayalı bir birlik oluşturmak amacıyla 1986 yılında Avrupa Topluluğu (AT) adını aldı.

1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması ile 1993 yılında AT, AB’ye dönüştü. AB bugün oluşturulmuş olan uluslar üstü kurumlar ile üye ülkelerin hükümetler arası konferanslarınca işlemektedir. Bu kurumlar Avrupa Parlamentosu, AB Başkanlığı, AB Dönem Başkanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu, AB Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası’dır (AMB).

Ekonomik ve gümrük birliği ile başlayan süreç sonunda tek bir iç piyasaya sonrada bazı üye ülkelerin arasında sınırların kalktığı Şengen Bölgesi ile tek bir para biriminin kullanıldığı ve ortak para politikasının uygulandığı Avro Bölgesi gibi düzenlemeleri barındıran bu birliği oluşturan ülkeler ve katıldıkları yıllar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Almanya, 1958 (Kurucu)
 2. Avusturya, 1995
 3. Belçika, 1958 (Kurucu)
 4. Birleşik Krallık, 1972
 5. Bulgaristan, 2007
 6. Çek Cumhuriyeti., 2004
 7. Danimarka, 1973
 8. Estonya, 2004
 9. Fransa, 1958 (Kurucu)
 10. Finlandiya, 1995
 11. Hırvatistan, 2013
 12. Hollanda, 1958 (Kurucu)
 13. İrlanda, 1972
 14. İspanya, 1986
 15. İsveç, 1995
 16. İtalya, 1958 (Kurucu)
 17. Kıbrıs Rum Kesimi, 2004
 18. Letonya, 2004
 19. Litvanya, 2004
 20. Lüksemburg, 1958 (Kurucu)
 21. Macaristan, 2004
 22. Malta, 2004
 23. Polonya, 2004
 24. Portekiz, 1986
 25. Romanya, 2007
 26. Slovakya, 2004
 27. Slovenya, 2004
 28. Yunanistan, 1981

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

 • Deflasyon, ücretleri düşürür.
 • Deflasyon, tüketimi kısar.
 • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
 • Deflasyon, enflasyon yaratır.