Finansal Terimler

Avrupa Merkez Bankası

Ana görevi Euro’nun alım gücünü korumak ve Avro Bölgesi’nde fiyat istikrarını sağlamaktır.

 Diğer görevleri ise;

  1. Avro Bölgesi’nde para politikasını oluşturmak ve uygulamak,
  2. Döviz işlemlerini gerçekleştirmek ve sisteme üye olan ülkelerin döviz rezervlerini yönetmek,
  3. Ödeme sistemlerini oluşturmak ve yönetmek,
  4. Menkul kıymet takasını gerçekleşmesini sağlayıcı merkezi takas kuruluşu rolünü üstlenmek,
  5. Üye ülkelerin finansal kurumlarının gözetim ve denetimini üye ülkelerin ilgili otoriteleriyle birlikte yapmak ve finansal istikrarı sağlamak
  6. Her ne kadar üye ülkelerin Euro banknot basma yetkileri varsa da Banka bu konuda en yüksek karar alıcı otoritedir

AMB’nin kuruluşunun kökeni 1993 yılında oluşturulan AB’nin öncülü ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) ardılı olan Avrupa Topluluğu ülkelerince imzalanan Maastricht Antlaşması’na dayanmaktadır. Bu anlaşma ile AB ve Euro’nun yaratılmasına karar verilmiştir.

Bu anlaşmaya bağlı olarak 1 Haziran 1998 tarihinde AMB oluşturulmuş ve 1 Ocak 1999’da Euro’nun Avro Bölgesi’nde resmen kullanılmaya başlamasıyla da faaliyete geçmiştir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

 • Deflasyon, ücretleri düşürür.
 • Deflasyon, tüketimi kısar.
 • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
 • Deflasyon, enflasyon yaratır.