Finansal Terimler

Ayı Piyasası

Ayı piyasası genellikle yatırımcıların çoğunluğunun ilgili finansal varlıkla veya piyasanın geneli ile ilgili kötümser beklentilere sahip olmalarıyla ortaya çıkar.

Örneğin; bir şirketin finansal durumuyla ya da yönetimiyle ilgili olarak yatırımcıların algılaması kötüleşirse o şirketin ihraç etmiş olduğu pay (hisse) senedinin, tahvilinin ya da bonosunun fiyatları düşme eğilimine girebilir.

Kötümserlik sadece bir ihraççıya ya da onun ihraç etmiş olduğu bir finansal varlığa değil genel olarak aynı türdeki finansal varlıkların tümüne ve hatta tüm finansal varlık sınıflarına da yayılabilir. Bunun sebepleri ülke ekonomisinin veya küresel ekonominin resesyona girmesi veya bu yöndeki beklentiler, yurtiçi veya uluslararası siyasi gelişmeler olabilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.