Finansal terimler

Banka

Bankalar çeşitli türlere ayrılabilirler. Ülkemizdeki mevzuata göre üç tip banka vardır:

  1. Mevduat bankası: Ana kaynak olarak mevduat toplama yetkisine sahip olup (ancak katılım hesapları toplama yetkisi olmayan) her türlü kredi verme yetkisi olmak üzere Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiş olan birtakım faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldığı izinlere göre yapma yetkisinde olan banka
  2. Katılım bankası: Ana kaynak olarak katılım hesapları toplama yetkisine sahip olup (ancak mevduat toplama yetkisi olmayan) her türlü kredi verme yetkisi olmak üzere Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiş olan birtakım faaliyetleri BDDK’dan aldığı izinlere göre yapma yetkisinde olan banka.
  3. Kalkınma ve yatırım bankası: Ne mevduat yoluyla ne de katılım hesapları yoluyla fon toplama yetkisi olmayan ancak her türlü kredi verme yetkisi olmak üzere Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiş olan birtakım faaliyetleri BDDK’dan aldığı izinlere göre yapma yetkisinde olan banka.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.