Finansal Terimler

Bileşik Faiz Oranı

Bileşik faiz oranı hesaplamasında en çok yıllık bileşik faiz oranı kullanılır. Bileşik faiz oranının sadece bir yıl içerisindeki eşdeğer dönemlerinin karşılığıdır.

Yıllık basit faiz oranından yola çıkılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.

YBF = [(1+ i/Baz Yıl*d)(Baz Yıl/d)] – 1

 

YBF                 : yıllık bileşik faiz oranı

id                     : dönemsel faiz oranı

i                       : yıllık basit faiz oranı

d                     : vade (gün sayısı)

baz yıl            : bir yıl içinde kabul edilen toplam gün sayısı (360, 364, 365 veya                      366 gün olabilir)

Yıllık basit faiz oranı farklı vadelere ait yıllık basit faiz oranlarının karşılaştırılmasında kullanılır. Ayrıca faiz oranı veya getiri oranı eğrisi oluşturulmasında da kullanılır.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.