Finansal Terimler

Boğa Piyasası

Örneğin; bir şirketin finansal durumuyla ya da yönetimiyle ilgili olarak yatırımcıların algılamaları iyimserliğe dönüşürse o şirketin ihraç etmiş olduğu pay (hisse) senedinin, tahvilinin ya da bonosunun fiyatları artma eğilimine girebilir.

İyimserlik sadece bir ihraççıya ya da onun ihraç etmiş olduğu bir finansal varlığa değil genel olarak aynı türdeki finansal varlıkların tümüne ve hatta tüm finansal varlık sınıflarına da yayılabilir. Bunun sebepleri ülke ekonomisinin veya küresel ekonominin büyüme trendine girmesi veya bu yöndeki beklentiler, yurtiçi veya uluslararası siyasi gelişmeler olabilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.