Yatırım Araçları

Bono

Kuponsuz olduklarından kuponsuz sabit getirili menkul kıymet türü olarak da ifade edilirler.

Ülkemizde bononun özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  1. Üzerinde vade tarihi yazar.
  2. Nominal tutar: Vadesinde ihraççı tarafından itfa sırasında ödenecek olan tutar (hesaplamalarda bu tutar 100 Türk Lirası olarak kabul edilir).

Bunların dışında üzerlerinde hiç bir ibare bulunmaz. İhraç sırasında alınırken veya daha sonra alım satıma konu olurken ödenecek veya tahsil edilecek tutar (ana para) nominal tutarın o anki piyasa getiri oranından ıskonto edilmesi suretiyle hesaplanır. Hesaplama yapılırken ya her 100 Türk Lirası nominal tutar için birim fiyattan yola çıkılarak ya da doğrudan nominal tutarın piyasa getiri oranından ıskonto edilmesiyle bulunur.

Hazine bonoları işlem gördüklerinde bir yıl 365 gün olarak ele alınır.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.