Finansal Terimler

Deflatör

Cari Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Cari GSYH) rakamından yola çıkılarak Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Reel GSYH) rakamına ulaşmak için kullanılan bir göstergedir.

 

GSYH hesaplamasına konu olan nihai mal ve hizmetlerin fiyatlarından üretime katkılarıya oluşturulan bir sepettir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.