Finansal Terimler

Dış Alem Net Faktör Geliri

Gayri Safi Mili hasıla (GSMH) hesaplamasında kullanılır.

 Bir ülkenin yurt dışında yaşayan ile şirketlerinin o ülkeye transfer ettikleri kar payları, faiz gelirleri, işçi döviz girişleri ile yurtdışından alınan hibeler ile aynı nitelikte o ülkeden başka ülkelere transfer edilen fonların netinden oluşurlar.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.