Finansal Terimler

Dışsallık Etkisi

Bir şirketin üretim yaparken çevreyi kirletmesi çevre kirliliğine neden olması; bu kirliliğin kamusal ve sosyal maliyetleri artırması negatif dışsallık örneği olarak verilebilir.

Eğitime yatırım yapılarak işgücü kalitesinin artırılması sonu şirketlerin üretim verimliliğinin artırılması da pozitif dışsallık örneği olarak verilebilir.

Netice itibariyle dışsallık etkisi üçüncü tarafların fayda ve maliyetlerini olumlu veya olumsuz olarak etkilerler.

Negatif dışsallık ekonomik kaynakların toplumun geneline fayda sağlayamayacak şekilde kullanımına yol açacağından piyasa başarısızlıklarının sebeplerinden biri olabilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.