Finansal Terimler

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan yabancı yatırımlar ödemeler dengesi tablosunda sermaye ve finans hesapları altında bir alt başlık olarak gösterilir.

Uzun vadeli olduğu ve varlık yatırımı olduğu için çok kolay olarak ülke dışına çıkamadıkları varsayıldığından özellikle cari açık veren ülkelerin finansmanında en değerli sermaye girişi olarak düşünülür.

Ancak bir ülkede doğrudan yabancı yatırımların artması sonucu yabancı şirketlerin elde ettikleri kazançlarından dolayı kendi ülkelerine kar payı ödemelerinin giderek artması cari açığı arttırıcı etki de yapabilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.