Finansal Terimler

Ekonomik Göstergeler

Ekonomik göstergeler örnek olarak gayri safi yurt içi hasıla rakamları (GSYH), faiz oranları, kredi kullanım göstergeleri, kapasite kullanım oranları, reel sektör beklenti anketleri, tüketici eğilim anketleri, kredi spread’leri, ilgili borsa göstergeleri (fiyat kazanç oranı, hisse başına kar tahminleri, borsa endeksleri), enflasyon oranları, üretkenlik, işgücü maliyetleri, satış rakamları, üretim rakamları, tüketici harcamaları, vb verilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.