Finansal Terimler

Finansal Aracılar

Fon talep edenlerle fon arz edenler, fonlarını doğrudan karşılıklı olarak el değiştirebilirler. Ancak uygulamada fon talep edenlerle fon fazlası olanların doğrudan karşılıklı olarak bir araya gelmesi ve gelebilseler bile birbirlerine karşı güven duymaları gerçek hayatta pek mümkün olmamaktadır.

Sonuç olarak, fonların el değiştirmesine yardımcı olacak aracılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aracılar finansal sistemin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.

Finansal aracılara, bankalar, aracı kurumlar (menkul kıymet ve yatırım şirketleri), sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) şirketleri, faktoring şirketleri, portföy yönetim şirketleri, tüketici finansmanı şirketleri, ipotekli konut finansmanı (mortgage) şirketleri, varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, serbest (hedge) fonlar verilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.