Finansal Terimler

Finansal Piyasalar

Finansal aracılar finansal sistemin ve finansal piyasaların belkemiğidir. Onlar sayesinde taraflar arasında fon akışı ve finansal risklerin yönetilmesi mümkün olmaktadır.

Finansal piyasalar çeşitli açılardan aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

  1. Para piyasaları – sermaye piyasaları
  2. Tezgah üstü piyasalar – organize piyasalar
  3. Birincil piyasalar – ikincil piyasalar olarak ayırmaktır.
  4. Spot piyasalar – ileri valörlü piyasalar (türev işlemleri)

Belki de son bir finansal piyasa sınıflandırması işlem gören finansal ürünlerin niteliğine göre de yapılabilir. Örneğin döviz piyasası, tahvil ve bono piyasası, pay senedi piyasası, vb.

Yukarıdaki sınıflandırmalar finansal ürünlerin işlem gördükleri yerlere göre birbirleriyle kesişebilirler. Örneğin herhangi bir forward sözleşmesi hem tezgah üstü piyasa hem de iler valörlü piyasada işlem gören bir üründür. Başka bir örnek, vadeli işlem (futures) sözleşmeleri hem sermaye piyasası hem de ileri valörlü piyasa ürünüdür.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.