Finansal Terimler

Finansal Sistem

Finansal sistemi insan vücudundaki dolaşım sistemine benzetebiliriz. Nasıl dolaşım sistemi vücudumuzda hayati öneme sahip olan kanı organlarımız arasında dağıtıyorsa, finansal sistem de benzer şekilde fon arz edenler ile fon talep edenler arasındaki fon dolaşımını gerçekleştirir. Damar tıkanması nasıl bizi felç edebilir ya da ölüme götürebilirse, iyi işlemeyen ve tıkanan bir finansal sistem de ekonomideki diğer sektörlerin sağlığını bozabilir ve onları zor durumda bırakabilir. O yüzden finansal sistem kamu otoriteleri tarafından denetlenir ve gözetim altında tutulur.

Finansal sistemin aşağıdaki unsurlardan oluştuğunu söyleyebilmek mümkündür:

 1. Tasarruf sahipleri (fon arz edenler) 
 2. Fon talep edenler 
 3. Finansal aracılar
 4. Finansal ürünler
 5. Finansal sistemin sağlıklı olarak çalışmasına olanak sağlayan diğer bir unsur da hukuki ve idari sistemlerdir. Kamu otoriteleri finansal sistemi güvenilir ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için çeşitli yasal ve idari önlem ve kurallar alırken, sistemin çalışmasını gözetlemek ve denetlemek amacıyla örneğin Türkiye’de BDDK, TMSF ve SPK gibi bağımsız ve   özerk kurumlar oluşturulmuştur.
 6. Gözetim ve denetim fonksiyonunu yerine getiren kamu kurum ve otoritelerinin yanında diğer bazı kamu kuramları da uyguladıkları politikalarla finansal sitemin işleyişini olaylı veya doğrudan etkilerler. Örneğin merkez bankasının uyguladığı para politikası ile siyasi otoritenin uygulamış olduğu bankacılık ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ve kaynak kullanımı destekleme fonu (KKFD) gibi maliye politikası araçları ile T.C. Hazinesi’nin borçlanma ihtiyacı ve borçlanma politikaları finansal piyasalarda işlem gören ürünlerin fiyatlarını, bu ürünlere olan talebi ve bu ürünlerin arzını etkileyebilir.
 7. Finansal ürünlerin işlem görmesini sağlamak amacıyla organize piyasalar oluşturulabilir. Örneğin ülkemizde Borsa İstanbul (BİST) ve TCMB’nin işlettiği piyasalar organize piyasalara örnek olarak verilebilirler.
 8. Finansal sistemin diğer bir unsuru da, sadece fon arz edenlerle fon talep edenlerin bir araya geldikleri finansal piyasanın oluşumunu sağlamanın yanında, ekonomik sistemin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli olan ödeme fonksiyonunu da sağlamasıdır. Bu fonksiyon, finansal aracıların çeşitli ödeme araçları yoluyla sağlanır. Ödeme araçlarına örnek olarak banknot ve madeni paralar, çek ve elektronik fon transfer sistemi (EFT) verilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

 • Deflasyon, ücretleri düşürür.
 • Deflasyon, tüketimi kısar.
 • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
 • Deflasyon, enflasyon yaratır.