Finansal Terimler

Finansal Ürünler

Finansal piyasalarda fonların finansal aracılar vasıtasıyla el değiştirebilmesi finansal ürünler sayesinde olur. Mevduat, kredi, özel sektör borçlanma araçları, devlet iç borçlanma senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, eurobondlar, repo – ters repo işlemleri, pay (hisse) senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, katılım fonu hesapları, vb. finansal ürünlere örnek olarak verilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.