Finansal Terimler

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Dış alem ve faktör gelirlerine örnek olarak bir ülkenin yurt dışında yaşayan vatandaşları ile şirketlerinin o ülkeye transfer ettikleri kar payları, faiz gelirleri, işçi döviz girişleri ile yurtdışından alınan hibeler ve yardımlar gösterilebilir.

Aynı şekilde yukarıdaki nitelikte o ülkeden başka ülkelere transfer edilen fonlar da net dış alem ve faktör giderleri olarak adlandırılırlar.

Eğer net dış alem ve faktör gelirleri pozitifse GSMH GSYH’dan büyük, aksi takdirde ise küçüktür.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.