Finansal Terimler

Gelişmekte Olan Piyasalar

Bu ülkeler gelişmiş ülkelere göre çok hızlı büyüyen, ancak riskleri de yüksek olan ülkelerdir. Ekonomik büyümenin ani olarak durması, varlık fiyatlarında görülen ani dalgalanmalar ve ekonomik istikrarsızlık bu ülkelerin başlıca risklerindendir. Türkiye yükselen pazarlara örnek olarak gösterilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.