Finansal Terimler

Getiri Oranı

Faiz oranı dışındaki getiri oranı eğer geleceğe dönük olarak elde edilecekse beklenen getiri oranı olarak da ifade edilebilir. Çünkü gelecekte oluşacak olan riskler nedeniyle örneğin pay (hisse) senedi gibi yatırım araçlarından elde edilecek getiri oranı beklenen getiriden daha aşağıda (hatta negatif) veya yukarıda olabilir.

Getiri tutarı ile ana paranın toplamı yatırım dönemi sonundaki toplamı verir. Bu toplam ile başlangıçtaki yatırım tutarı arasındaki fark da sermaye kazancı (kaybı) olarak da ifade edilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.