Finansal terimler

Hiper Enflasyon

Bazı iktisatçılar aylık %50 üzerindeki sürekli fiyat artışlarını bu kategoriye sokmaktadırlar.

 Tarihte 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ve Avusturya, 1970’li ve 1980’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinde yaşanan enflasyonlar hiper enflasyona örnek olarak verilebilir.

 2000’li yılların sonlarına doğru bir Afrika ülkesi olan Zimbabve’de en son açıklanan yıllık enflasyon oranı %230 milyondu.

 Hiper enflasyon, kronik enflasyon ile karıştırılmamalıdır.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.