Diğer

Konut Fiyatları

Bu ülkelerde konut fiyatlarının seviyesi ile tüketim harcamaları arasında önemli ilişkiler çıkmaktadır. Konutlar bir gayrimenkul türü olarak ipotek anlamında kredi teminatına konu olabilmektedirler. Konut fiyatlarının artması ipotek değerlerinin artmasına neden olduğundan bu tür gayrimenkullere sahip olan tüketicilerin potansiyel tüketici kredi tutarları da artmaktadır. Eğer bankalar kredi vermeye istekli olursa ve hane halkı da bu tür teminatlı kredileri kullanmaya hevesli olursa ekonomik büyüme canlanmaktadır.

Ekonomik büyüme arttığında riskli yatırım araçlarının veya finansal ürünlerin fiyatları da genellikle artmaktadır. Özellikle ABD ekonomisinde bu yönde bir ilişkiden bahsedilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.