Finansal Terimler

Likitide Riski

Ancak likit varlıkların getirileri riskli varlıkların getirilerine göre daha düşük olduğundan her iki getiri tipleri arasındaki farklar kadar fırsat maliyeti çıkabilir. Likitide riskini azaltmanın diğer bir yolu da borçlanabilme imkanlarının fazlalığıdır.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.