Finansal Terimler

Makroekonomi

İlgi alanları olarak toplam talep ve arzı etkileyen faktörler, ekonomik büyüme, ödemeler dengesi, enflasyon veya deflasyon, istihdam ve işsizlik, para politikaları ve maliye politikaları, toplam tasarruflar, yatırımlar ve tüketim harcamaları, kalkınma ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler sayılabilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.