Yatırım Araçları

Menkul Kıymetler

Hamiline veya nama yazılı olabilirler.

Menkul kıymetler eskiden fiziksel olarak basılırlardı. Bugün sermaye piyasalarında işlem gören menkul kıymetlerin hepsi hamiline yazılı olup kaydi olarak takip edilmektedir. Ülkemizde menkul kıymetler yatırımcı adına Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MMK) saklanmaktadır.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.