Finansal Terim

Milli Gelir

Amortisman harcamaları bir ekonomide belirli bir dönemde makine, teçhizat, fabrika binaları, vb. demirbaşlardaki yıpranmaları telafi etmek amacıyla yapılan nihai harcamalardır. GSMH'den amortisman harcamaları düşüldükten sonra safi hasıla rakamına ulaşılır.

Safi harcamaların içerisinde katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV) gibi dolaylı vergiler de dahildir. Safi hasılayı dolaylı vergilerin etkisinden arındırdığımızda o ülkede belirli bir dönemde elde edilen milli gelir rakamına ulaşırız.

 Milli gelirin nüfus başına bölünmesi ile kişi başına milli gelir rakamı elde edilir.

 Milli gelir rakamına emeklilik gibi ödemelerin ilave edilmesi ile kişisel gelirlerin toplamı elde edilir.

 Kişisel gelir toplamından gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi doğrudan ödenen vergiler düşülünce harcanabilir gelir rakamı bulunur.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.