Finansal Terimler

Ödemeler Dengesi

İki ana kısımdan oluşmaktadır: Diğer ülkelerle yapılan her türlü ticaretin hacmini gösteren kısmına cari denge; diğer ülkelerle kendi arasındaki olan sermaye hareketleri bölümü.

Ödemeler dengesi kalemlerinin toplamının sıfır olması gerekir. Bir başka deyişle cari denge kalemlerin ile sermaye hareketleri kalemlerinin tutarları birbirlerine eşit ama işaretleri ters yöndedir.

Yani bir ülke cari dengesinde açık veriyorsa, o açık kadar yurtdışından sermaye girmiş (sermaye ithal etmiş) ya da önceki döviz rezervlerinden kullanılmış demektir. Bu durumda da bir ülke eğer cari dengesinde fazla veriyorsa, verdiği fazla kadar yurtdışına sermaye göndermiş (sermaye ihraç etmiş) ya da döviz rezervlerini arttırmış demektir.

Uygulamada cari denge kalemleri ile sermaye hareketleri kalemleri her zaman birbirlerini netleyemez. Kaynağı belli olmayan ya da ödemeler dengesi le ilgili hesaplamaların yapıldığında sınıflandırılamayan sermaye hareketleri olabilir. Bu tür sermaye hareketleri de net hata ve noksan diye adlandırılır.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.