Finansal Terimler

Öncü Göstergeler

Öncü göstergelere örnek olarak, faiz oranları, kredi kullanım göstergeleri, reel sektör beklenti anketleri, tüketici eğilim anketleri, kredi spread’leri, ilgili borsa göstergeleri (fiyat kazanç oranı, hisse başına kar tahminleri,), hazine bonoları ve devlet tahvilleri dahil bono ve tahvil getirileri verilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.