Finansal Terimler

Piyasa Başarısızlığı

Piyasa başarısızlığının nedenleri olarak ortak tüketime konu olan mal ve hizmetlerin (ürün) tedariğindeki sorunlar, dışsallık etkisi, asimetrik enformasyon durumu (rasyonel karar almayı engelleyecek düzeyde tam enformasyon olmaması ve / veya enformasyonu değerlendirme yetkinliğinde yaşanan problemler), ürünlerin arzında yaşanan sıkıntılar gösterilebilir.

Aksak rekabet koşulları kaynakların etkin kullanılamamasına ve sosyal maliyetlerin artmasına neden olduklarından Keynezyen ekonomistler devletin bu aksaklıkları gidermek için düzenleyici müdahalesinin zorunlu olduğunu ifade ederler.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.