Finansal Terimler

Piyasa Gücü

Gerçek hayatta alıcıların sayısı üreticilerin sayısından daha fazla olduğu için bu kavram daha çok üreticiler için kullanılmaktadır. Üreticilerin piyasada fiyatı belirleme gücünü ifade eder. Ölçek ekonomisi ve yatay entegrasyon bu avantajı bu gücü kazandırabilir. Piyasa gücünü elinde tutan şirketler piyasa yapıcısı olarak da adlandırılırlar.

Piyasa gücünün artması diğer firmaların piyasadan çekilmelerine ya da piyasa gücünü elinde tutan firmanın fiyat seviyesini izlemeye mecbur bırakacağından piyasada rekabet koşullarının azalmasına neden olabilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.