Finansal Terimler

Reeskont Oranı

Şirketler ellerindeki kambiyo senetlerini herhangi bir bankaya ıskonto ettirerek kırdırırlar. Bankalar da bu kambiyo senetlerini merkez bankasında yeniden ıskontoya tabii tutarlar. Bu şekilde merkez bankaları reel sektöre bankalar aracılığıyla finansman sağlamış olurlar.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.