Finansal Terimler

Satış Fiyatı

Tezgahüstü finansal piyasalarda finansal aracıların ilan ettiği fiyatken, organize piyasalarda işlem yapmak isteyen taraf finansal aracı olmasa da satmak istediği bir finansal varlıkla ilgili satış fiyatı girebilir.

Kredi, bankalararası para piyasası vb. faiz oranına dayalı işlemlerde bankaların borç vermek amacıyla ilan ettikleri faiz oranı anlamına gelmektedir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.