Finansal Terimler

Serbest Ticaret

Bugün bazı ülkeler birbirleriyle serbest ticaret anlaşmaları yaparak aralarındaki ticareti tamamıyla ya da bazı istisnalar hariç serbestleştirmektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşma örnek gösterilebilir.

Ayrıca bazı ülkeler bir araya gelerek ticaret bölgeleri de oluşturmaktadırlar. Ticaret bölgelerine örnek olarak bugün sadece ekonomik bir birlik olmakla kalmayıp aynı zamanda siyasi bir birlik olan AB'nin ilk hali olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Kanada, ABD ve Meksika arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması verilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.