Finansal Terimler

Sermaye Yapısı

Eğer dönen varlıklarla kısa vadeli borçları netleştirilerek net işletme sermayesi olarak bilançonun aktif tarafında gösterilirse, bu durumda sermaye yapısı sadece orta ve uzun vadeli borçlar ile özkaynaklardan oluşur ve uzun vadeli kaynakları gösterir.

Bir şirketin sermaye yapısının maliyeti ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti olarak bilinir ve borçlanmaların maliyeti ile özkaynakların maliyetlerinin bileşiminden oluşur. Borçlanmaların maliyeti ödenecek olan faiz giderleri kurumlar vergisinden düşülebileceği için vergi etkisinden arındırılmış olarak hesaplanır. Özkaynakların maliyeti hissedarların fırsat maliyetidir.

Sermaye yapısı ayrıca bir şirketin taşımış olduğu kaldıraç pozisyonunu da gösterir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.