Finansal Terimler

Sharpe Rasyosu

Modern portföy yönetimi teorilerinden Markowitz portföy modelinin uygulanabilmesi için çok sayıda girdi içeren varyans ve kovaryansın hesaplanması gerekir. Bu nedende sürekli yeni model arayışları hep gündemdedir. Menkul kıymet getirileri arasındaki ilişkiyi daha basit olarak açıklayan ilk model William Sharpe tarafından önerilmiş ve Sharpe’ın basit indeks modellerinden yola çıkılarak çoklu indeks modelleri geliştirilmiştir.

Sharpe’ın önerdiği portföy performans ölçüm modeli aşağıdaki gibidir.

 St = (rt -rf) / s

 St = Sharpe Endeksini

rt = t portföyünün ortalama getirisini

rf = Risksiz faiz oranını

s = t portföyünün standart sapmasını gösterir

Sharpe’ın performans ölçüsü olarak kullandığı endeks, portföyün toplam riskine kıyasla yatırımcıların risksiz faiz ürünü üzerinden talep ettikleri getiriyi gösterir. Sharpe Endeksi, portföy performansını taşınan riske göre düzelterek ölçer.

Oranın yüksek olması oluşturulan portföyün risklere karşı dayanıklı olduğu, düşük olması ise oluşturulan portföyün risklere açık olduğu anlamına gelir. PRasortföye yeni bir yatırım aracı ilave edilirken o yatırım aracının sharpe rasyosunu nasıl etkilediğine bakılır. Eğer yatırım aracı eklendiğinde rasyo yükseliyorsa o yatırım aracının portföy katkısı olumludur. Eğer eklendiği zaman rasyoda düşüş meydana geliyorsa o yatırım aracı portföyün riskini arttırıyor demektir. Bu durumda o yatırım aracının portföye alınmaması gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.