Finansal Terimler

Sıcak Para

1989'da Berlin Duvarı'nın çökmesi sonucu sermaye hareketlerindeki serbestleşmeyle birlikte etkisini oldukça artırmıştır. Bugün teknolojinin gelişmesi ve finansal piyasaların küresel entegrasyonu sayesinde neredeyse para birimi konvertibl olan ülkelerin finansal piyasalarına herkesin yatırım yapması olanaklı hale gelmiştir.

Bu tür sermaye hareketleri giriş ve çıkışlardaki büyüklüklerine bağlı olarak yatırım yaptıkları ülkelerin finansmanında, döviz kurlarında, faiz oranlarında, finansal ürünlerin ve yatırım araçlarının fiyatlarında ve beklenen getiri oranlarında önemli etkiler bırakabilirler.

Özellikle sermaye hareketlerinde ağırlıklı olarak sıcak paraya bağımlı olan ülkelerde bu tür sermaye giriş ve çıkışları ekonomik dalgalanmaların artmasına, ani çıkışlar ise ekonomide istikrarsızlığa neden olarak ani duruş etkisi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde finansal ve ekonomik krizlerin yaşamasına sebep olabildiklerinden sınırlanması veya vergilendirilmeleri yönünde görüşler ileri sürülmektedir.

Sıcak para hareketlerini her türlü kısa vadeli yabancı fon girişleri olarak düşünebiliriz. Buradan yola çıkıldığında bir ülkede menkul kıymetlere vadeye kadar elde tutmamak şeklinde yapılan yurtdışı yerleşiklerin yatırımları ile alınan kısa vadeli yabancı kredileri sıcak para kapsamına alabiliriz.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.