Finansal Terimler

Temerrüt

Temerrüt durumu çeşitli nedenlerle çıkabilir. İflas, karşı tarafın kötü niyeti veya doğal afetler gibi zorunlu haller ile sistemik risk bu nedenlere örnek olarak gösterilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.