Finansal Terimler

Teminat

Nakdi teminatlara örnek olarak nakit, çek, menkul kıymetler, gelecekte elde edilecek olan nakit akışlarının temliki verilebilir.

Gayri nakdi teminatlara teminat mektupları, gayrimenkuller, taşınır mallar ve kefalet verilebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.