Finansal Terimler

Vergiler

Toplanan vergi gelirleri ile bütçe açığı veren merkezi hükümetlerin kamu harcamalarının bir kısmı karşılanır.

Vergiler birer maliye politikası aracı olarak da merkezi hükümetlerce kullanılır.

Vergiler doğrudan vergiler ve dolaylı vergiler olarak iki grupta toplanır.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.