Finansal Terimler

Yatay Entegrasyon

Amaç üretim ve dağıtım kanallarının kontrolü yoluyla girdilerin güvenliğinin ve maliyet kontrolü yoluyla üretim ve satışta etkinliğin sağlanarak kar marjının ve rekabet avantajının artırmaktır.

Ancak yatay entegrasyon diğer rakip şirketlerin tedariklerinde ve satışlarında sorun yaratabileceğinden piyasada rekabetin azalmasına neden olabilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.