Teknoloji HABERLERİ

Nesnelerin İnterneti kapımızı çaldı bile!

17 Ağustos 2017, 09.00, BBVA

İngilizcesi İnternet of Things (IoT) olan Nesnelerin İnterneti iş dünyasının bildiğimiz yapısını değiştirmek üzere. IoT sadece akıllı ev ve şehir uygulamalarıyla değil ama özellikle büyük şirketler ve pek çok sektör üzerinden hayatımıza girerken son yıllarda hakkında pek çok şey yazılıp çizildi.

Perakende satış yapan firmalardan bankalara bütün sektörler az ya da çok bundan etkilenecek. Nesnelerin İnternetinin etkileyeceği diğer bazı sektörler de şunlar: Telekomünikasyon şirketleri, altyapı şirketleri, otomotiv sektörü, turizm, lojistik operatörleri, ulaştırma alanında faaliyet gösteren şirketler, havacılık ve uçak üretici şirketleri.

Cisco'y göre, finans ve sigorta IoT'nin etki edeceği dördüncü sektör olacak. En çok etkilenecek olanlar ise sırasıyla imalat sektörü, perakende ticaret ve bilgi hizmetleri sektörleri olacak. Bankacılık sektöründeki CEO ve Bilişim üst düzey yöneticilerinin % 58'i IoT'yi stratejik önemdeki bir şey olarak görüyor ve IoT teknolojisinin, iş faaliyetlerinin rekabet gücünü artırma anlamında devingenlik (mobility), Büyük Veri ve Açık API'lardan sonra dördüncü güç olarak belireceğini düşünüyor.

Post-dijital olarak adlandırılabilecek ve aslında Intel, Cisco, IBM, Red Hat, Microsoft, Google veya Apple gibi şirketlerin büyük bir azim göstererek yıllarca bekledikleri bu dönüşüm bütün sektörleri etkileyecek. IoT'nin bu derece etki göstermesinin ve yer edinmesinin başlıca nedenlerinden biri fiziki alet ve cihazlardan (donanım, sensörler, fener, giyilebilen veya takılabilen aksesuarlar vb.) gelen verinin üretim, bağlantı ve depolanma maliyetlerindeki büyük düşüştür. Bir diğer kilit faktör de IoT'nin her türlü kuruluşta cihazlar, süreçler ve insanlar arasında koordinasyon sağlamak için yatay olarak uygulanabilmesidir ki bu işleve sahip olan spesifik ve hayli gelişmiş teknoloji platformları artık piyasada bulunabilmektedir.

Nesnelerin İnternetinin sektörler ve büyük şirketler üzerindeki etkisi

IoT paradigmasının büyük teknoloji destekçilerinden Cisco, IoT'nin ekonomik etkisinin 2020 yılı itibarıyla 19 trilyon dolara çıkacağını tahmin ederken General Electric firması da şirketler ve üretim sektörlerinde etkili kullanımının bir eseri olarak IoT ile bağlantılı küresel ekonomik büyümenin 10-15 trilyon dolar civarında olacağına işaret ediyor.

Gartner'in Yükselen Teknolojilerin Yanıltıcı Döngüsü (Hype Cycle for Emerging Technologies) adlı çalışmasına göre de büyük bir etki bekleniyor; çalışma, Nesnelerin İnternetini en tepeye yerleştiriyor ve yanına da giysi ve takılar üzerindeki teknolojiyi, sürücüsüz otomobilleri ve Makine Öğrenimini (ilkel İnternet Arşivi anlamında) ekliyor.

IoT "dönüştürücü" bir yapıya sahip olmasına sahip ama yarattığı etki diğer yararlı teknolojilerle birlikte kullanıldığında, sektör ve insan hayatı için daha büyük yararları beraberinde getirecek ki söz konusu olan bu teknolojiler olgunluk aşamasına ulaşmış durumda: Yapay Zeka, Blockchain, API'lar, katmanlı üretim. Ayrıca biyometrik teknolojideki ilerlemeler veya giyilip takılabilen akıllı ürünlerin piyasadaki yaygınlığını da bu anlamda görmek gerekiyor. 

Nesnelerin İnterneti de en büyük etkisini söz konusu bu kritik önemdeki eş zamanlı teknolojik sürecin bir eseri olarak gösterecek. Endüstriyel, finansal ve ticari düzlemlerin hepsini kapsayacak olan bir paradigma değişikliği.

Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka: İnternetin üçüncü dalgası veri dalgasıdır.

IDC'ye göre 2020 yılında dünya genelinde üretilecek olan verinin %40'ı cihazlar arasındaki haberleşmeden kaynaklanacak. Makineler, Makine Öğrenim tekniklerinin uygulanması sayesinde kendileri öğrenebilecek ise bu inanılmaz boyuttaki veriden ne kadar bilgi toplanabilecek?

IDC'ye göre tarihler 2020'yi gösterdiğinde küresel boyutta saklanan verinin büyüklüğü 50 trilyon gigabayta çıkacak. Bu verinin büyük bölümü sayıları 40 milyarı aşacak olan çevrimiçi akıllı cihazlar (mobil cihazlar, bilgisayarlar, sensörler, giyilip takılabilen akıllı cihazlar, otomobiller, endüstriyel makineler, fenerler vb) tarafından üretilecek. Nesnelerin İnterneti, uygun teknoloji ve prosedürler kullanılırsa, her şeyden önce, değerli bir bilgiye dönüştürülebilecek olan büyük bir veri kaynağıdır.

Nesnelerin İnterneti ile Yapay Zeka'nın nasıl da yakın bir ilişki içinde olduğunu anlamak için daha birkaç ay önce IBM'in IoT platformunu bilişsel bilgi işlem sistemi olan Watson ile birleştirdiğine bakmak yeterli olacaktır. Şirket ortaya çıkan bu yeni yapıya IBM Watson Nesnelerin İnterneti adını koydu.

Teknoloji sektörünün yanında Nesnelerin İnterneti alanına ilk girenlerin arasında enerji sektörü de bulunuyor. Akıllı sayaçlar evlerdeki tüketimle ilgili olarak gerçek zamanlı bilgi akışı sağlıyor, bu da enerjinin verimli kullanılmasına ve gerek müşterinin gerekse üretici firmanın maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

Nesnelerin İnterneti ile veri analizinin bu şekilde birlikte kullanılması sayesinde Boeing veya Airbus gibi şirketler de daha verimli ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermeye başladı. Söz konusu uçak üreticileri yüzlerce sensör kullanarak pek çok bileşeni yakından izleyebiliyor. Bu şirketler böyle bir yöntemi benimseyerek gelişmiş bazı modeller üretebildiler ve anormal durumları yaşanmadan önce fark edebildiler ama aynı zamanda da uçakların performansını, güvenirliğini ve sağlamlığını pekiştirebildiler.

Nesnelerin İnterneti inanılmaz büyüklükte bir veri üretecek ve bu aslında onun en büyük katkılarından biri olacak, yeter ki bu veri düzgün bir şekilde analiz edilsin. Düzgün bir şekilde analiz edilecek olan bu büyüklükteki bir veri müşteriler, şirketler, çevre, piyasa hakkında çok daha net bir resmin görülmesini sağlayacak. Üstüne üstlük bu bilgi söz konusu bu kesimlerin mevcut ve müstakbel davranışlarının öngörülmesine ve modellenmesine bile yardımcı olabilecek.

Makalenin İngilizce orijinali için tıklayınız.

İlgili Semboller

----
-
-
-

Haber Etiketleri

SANG

SANDEKS GEN LTD - CHINA

79.9340
79.9246
79.9346
HEMEN AL

Hisse Senedi Nedir?

Anonim ortaklilar tarafindan çıkarılan ve anonim ortakligin sermayesine belirli bir katilma payini temsil eden kıymetli evraklardır.

  • Getirisi yüksek olabilir.
  • Hem kısa hem uzun vadeli yatırıma uygundur.
  • Riskli bir yatırım aracıdır.
  • Lorem ipsum doler sit amet.

PAYLAŞIM ARAÇLARI